Coachning och mental träning

Alla paketen går att skräddarsy efter dina önskemål
och med fokus på de ämnen du känner mest angelägna.

LÄS MER

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA
DIG TILL VINNARE

Under min långa karriär som elitryttare och tränare har jag lärt mig att skillnaden mellan vinnare och förlorare är hårfin. Även den bäst tränade ryttaren på den bäst tränade hästen kan misslyckas om inte alla faktorer runtomkring fungerar perfekt. Rätt coachning, som gör dig tillräckligt motiverad att bli en vinnare. En realistisk målsättning, som är noggrant nedbruten i tydliga planer och delmål. Bästa stödet och servicen, både under träning och tävling. Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av resultaten – och flexibilitet nog att välja en alternativ plan om den ursprungliga inte fungerar som tänkt…

Därför arbetar jag alltid med helheten, för att ditt liv med häst ska bli så utvecklande och framgångsrikt som möjligt. Mina nyckelord är struktur och planering (även för det oväntade!), tydlighet i krav och förväntningar och ömsesidigt förtroende, mellan dig och mig och i hela teamet omkring dig.

Jag kan naturligtvis inte garantera att du verkligen blir en vinnare, men jag lovar dig att göra allt för att skapa de allra bästa förutsättningarna för att du ska nå dina mål.

SOPHIE KARPE

Image